FOCUSEVENT

החברה הוקמה בעקבות ההבנה כי פעמים רבות חוזים הנחתמים בין ספקים לחוגגים אינם ממולאים

במהלך האירוע. בחוזים בעל השמחה בוחר את העיצוב, הפרחים, המוזיקה, האוכל, אנשי הצוות ושאר

המרכיבים, אך באירוע עצמו יכול להיווצר מצב שבו התחייבויות אינן מתבצעות.

אנחנו דואגים שכל מה שהבטיחו לכם מתקיים ונמצאים בשטח להיות אתכם בכל שלב.

נס ציונה

0546837937

אזור פעילות: כל הארץ