haya shushan - כתובות מעוצבות

חיה שושן יודאיקה מציגה בפניכם גלריה של כתובות מעוצבות מרהיבות ביופין. אשר יטביעו חותם ועדות לאירוע החגיגי.hayajudaica1@gmail.com

0543357146

אזור פעילות: ירושלים